Werkzaamheden
Projectaansturing en overleg
Informatie analyse en ontwerp documentatie
Standaardiseren en automatiseren processen
Implementatie open source backoffice templating
Ontwerpen custom onderdelen backoffice en website
Resultaat
Besparing 2 - 2,5 FTE
Datagedreven besluitvoering
Capaciteit vrijgemaakt voor persoonlijkere aanpak
Realtime data inzichten
Beschrijving
Veilig Bereikbaar Drenthe is een iniatief van het Verkeer-en vervoersberaad Drenthe, een onderdeel van de Provincie Drenthe. Het VVBD coördineert  alle educatieve verkeersvaardigheidsprogramma's die worden uitgevoerd op de 250+ (basis)scholen in de provincie. 
Het team van VVBD werkte vanuit Excel. Zonder automatisering was het een ontzettend arbeidsintensieve en foutgevoelige uitdaging om voldoende overzicht te kunnen houden.
We hebben een CRM-systeem op maat gemaakt om real-time controle en inzicht te krijgen in alle lopende projecten, budgetten, contacten en wijzigingen bij scholen. Samen met het VVBD hebben we wensen en eisen aan het systeem in kaart gebracht. Op basis daarvan heb ik nieuwe werkwijzen en functionaliteit ontworpen. Het platform bevat overzichtelijke weergaven van alle programma's, scholen, fondsen, budgetten en waarderingen die het VVBD wil zien. 
Het systeem automatiseert een belangrijk deel van dagelijkse repetitieve taken. Het bevat een catalogus van alle verkeerseducatieprogramma's, een historie van alle programma's die een school recentelijk heeft afgenomen en Tot slot heb ik een beoordelingssysteem bedacht om programma's voortdurende te kunnen beoordelen.
Back to Top