Werkzaamheden
Projectaansturing, periodiek overleg
Databronnen standaardiseren
Standaardiseren en automatiseren onderhoudsprocessen
Ontwerp overzichten genetische informatie
Ontwerp website
Resultaat
Eenvoudig onderhoudbare informatie
Internationaal herkenbare datasets
Onderhoudsbesparing van 0.5 FTE
• ​​​​​​​Vergroting aandeel in internationale markt
Beschrijving
Het Genhotel is een virtuele ontmoetingsplaats. Hier komt de internationale koefokkerijwereld samen om zich te informeren en om via bieding fokmateriaal te kopen. Genhotel presenteert informatie van internationale donorkoeien op basis van genetische eigenschappen. Fokkers proberen bepaalde genetische eigenschappen in hun kudde te krijgen door op de juiste manier dieren te kruisen. Zo wordt hun kudde sterker en meer rendabel. De juiste informatie hebben is van groot belang.
De genetische informatie komt van over de hele wereld en is ingedeeld op basis van lokale gebruiken. Dat maakt het lastig voor een Amerikaanse boer om een Deense boer te begrijpen. De informatie wordt aangeleverd in verschillende excel lijsten. Het leesbaar en up-to-date houden van de informatie was tijdrovend en foutgevoelig.
We hebben de informatie gestandaardiseerd tot één universele dataset. Er zijn formules gemaakt om lokale waarden om te zetten in internationaal begrijpbare, uniforme waarden. Die hebben we voorgelegd aan verschillende boeren. We konden ze daarna inladen op de website. Vervolgens hebben we een website gemaakt waarin de genetische informatie van de dieren en de relaties tussen de dieren onderling duidelijk inzichtelijk gemaakt werden.
Back to Top